BHV cursussen
Home

BHV

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van werknemers en derden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en het bestrijden van een beginnende brand
  • Voorkomen en beperken van ongevallen
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw
  • Alarmeren van en samenwerken met de overheid hulpverleners

Wettelijke verplichting

De Arbowet 1998 (art. 3) verplicht iedere werkgever passende maatregelen te nemen om in geval voor gevaar van de werknemers en derden doeltreffend te kunnen optreden ter bescherming van die werknemers en derden. Wie personeel in dienst heeft zal één of meerdere werknemers moeten opleiden tot bedrijfshulpverlener.

 

BHV cursus op maat

Een BHV-cursus speciaal afgestemd op de situatie van uw bedrijf vergt eerst inzicht in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), bedrijfsnoodplannen en ontruimingsplannen. Samen met die informatie creëren we een BHV-cursus geheel voor uw bedrijf op maat. Heeft u geen actuele RI&E of wilt u deskundig en onafhankelijk advies over de noodscenario’s in uw bedrijf en informatie over bedrijfsveiligheid? Dan staat een veiligheidsadviseur voor u klaar.

2 Dagen

2 Dagen

2 Dagdelen

2 Dagdelen